Separator

Separator - for industri og landbruk

Separatoren gir økt lønnsomhet og store ressursbesparelser

  • Rimelig i innkjøp
  • Mange bruksområder
  • Reduksjon i slam- eller avfallsmengder
  • Redusert behov for lagerkapasitet
  • Forenkler og reduserer transportbehov
  • Separert væske kan renses gjenvinnes – omsettes

Enkel teknologi med mange bruksområder

Reime Separator fungerer etter skrupresseprinsippet. Massen tilføres separatoren ved hjelp av selvfall og trakt eller pumpe, og skruen fører massen fremover mot utløp. Rundt skruen ligger en spaltesil. Ved utløpet (roterende kon) møter massen mottrykk som fører til at fuktighet i massen presses gjennom silen. Tørrstoffet fortsetter frem og mates ut gjennom roterende kon. Væskefasen (som har passert gjennom silen) ledes til utløp gjennom rørstuss under silhuset.

Løser avfallsproblemer og kutter transportutgifter

Reime Separator skiller effektivt tørrstoff fra væske. Resultatet er en avrenningsfri tørrstoffdel og en væskedel med lavt tørrstoffinnhold. Ved å separere tørrstoff fra væskefasen kan det tørre og avrenningsfrie avfallet kjøres bort med vanlig transport samtidig som væskefasen kan renses ytterligere, f.eks. med biologiske rensemetoder.

Alle væskeblandinger/slam/avfall med en viss fiberstruktur kan separeres med Reime Separator. Derfor er Reime Separator tatt i bruk med gode resultater innen ulike typer næringsmiddelindustri, landbruk, oljerelatert industri og kommunal virksomhet.

separator-1
separator-2
separator-3