Oppdrett

VA-Tek AS er leverandør av tanker til oppdrettsnæringen

VA-Tek AS har gjennom flere år levert tanker til oppdrettsnæringen. Nærmere bestemt er det levert tanker til settefisk, utjevning, etc. Tankene leveres i ulike størrelser, se tabell.

Våre tanker har en bedre styrke og stabilitet sammenlignet med tanker i andre materialer.

VA-Tek har gjennom flere år arbeidet med produktutvikling med hensyn til overflaten. Vi mener at produktet har en slik overflate at videre behandling ikke er påkrevd. Dette i kombinasjon med stor overflatestyrke og lang levetid gjør produktet økonomisk lønnsomt for oppdretteren.

oppdrett-3

Tilleggsprodukter

  • Pumpehus
  • Gangbane
  • Stige / Rekkverk
  • Settefisk / Vannbehandling