Kompetanse

Funksjon Område Tiltaksklasse
Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 3
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 1
Prosjekterende Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg 3
Utførende Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 3

Last ned godkjenning