Høydebasseng

Utprøvd løsning og kort byggetid

Høydebasseng i prefabrikkert betong har kort leveringstid og rask byggetid. Våre elementer har en glatt, nesten porefri overflate som hindrer groing og letter rengjøringen.
VA-Tek er Norges største leverandør av denne type basseng og konstruksjonen er gjennomprøvd. Tanker av denne typen har vært i bruk i Norge siden 1975. Mer enn 30 000 tilsvarende løsninger er i bruk over hele Europa i dag.

Sikker vannforsyning med høydebasseng fra VA-Tek AS

Konstruksjonen i prefab betong er i seg selv mer motstandsdyktig mot hærverk, brann og sabotasje.

Vi leverer ulike barrièreløsninger for å hindre:

  • uønsket adkomst til basseng/ drikkevann og ventilkammer/ pumpehus
  • forurensning av vann, feks. via lufting
  • sabotasje/ hærverk

Solid konstruksjon som kan dimensjoneres for 100 års levetid(!)

Tanken består av en stedstøpt bunnplate og fabrikkproduserte betongelementer. Elementene monteres på stedet og etterspennes med vedlikeholdsfrie spennkabler. Alle basseng leveres med tetthetsgaranti, og kan kles og isoleres etter ønske og behov. Konstruksjonen er dimensjonert for tilfylling, uten forsterkninger (kan variere med størrelse på tanken). Tankene kan også leveres med kjøresterkt dekke/ tak.

Konstruksjonene er etterspent og reduserer behovet for armering mellom bunnplate. Det gir hurtig utstøping, redusert materialforbruk og svært liten fare for støpefeil.

Levetiden til elementene blir dimensjonert for brukstid definert i Norsk Standard. I mange tilfeller kan elementene til høydebassenget dimensjoneres for 100 års brukstid. Ta kontakt for mer info.

Systemløsning reduserer prosjekterings-kostnadene

Det rasjonelle byggesystemet med prefabrikkerte elementer bidrar til enklere prosjektering, raskere levering og reduserte prosjekteringskostnader.

Plan og snitt tegninger i AutoCad 2D utarbeides av VA-Tek AS i hvert enkelt prosjekt.

hoydebasseng-1

Tilleggsprodukter

  • Pumpehus / Ventilkammer
  • Automatikk
  • Instrumentering
  • Rør/armatur
  • Isolering / Kledning / Tekking
  • Stige / Rekkverk
STIGE OG REKKVERK
VENTILKAMMER
DØR I VEGG
DØR I VEGG