Betongtanker

Flere aktuelle applikasjoner

Va-Tek AS leverer tanker i prefab betong til flere anvendelsesområder. Bl.a. brannvann, fordrøyning/ buffer, sikkerhetstanker, oppdrett/ akvakultur, bioreaktorer, sedimentering/ kjemisk felling, slambehandling, biogass anlegg, etc.

Solid konstruksjon og lang holdbarhet

Tanken består av en stedstøpt bunnplate og fabrikkproduserte betongelementer. Elementene monteres på stedet og etterspennes med vedlikeholdsfrie spennkabler. Alle basseng leveres med tetthetsgaranti, og kan kles og isoleres etter ønske og behov. Konstruksjonen er dimensjonert for tilfylling, uten forsterkninger (kan variere med størrelse på tanken). Tankene kan også leveres med kjøresterkt dekke/ tak.

Konstruksjonene er etterspent og reduserer behovet for armering mellom bunnplate. Det gir hurtig utstøping, redusert materialforbruk og svært liten fare for støpefeil.

Systemløsning reduserer prosjekteringskostnadene

Det rasjonelle byggesystemet med prefabrikkerte elementer bidrar til enklere prosjektering, raskere levering og reduserte prosjekteringskostnader.

Plan og snitt tegninger i AutoCad 2D utarbeides av VA-Tek AS i hvert enkelt prosjekt.

Fleksibilitet og driftssikkerhet

Våre løsninger kan leveres med flere kammer, noe vi løser ved hjelp av egen innerbeholder. Dermed oppnås kontinuerlig drift under rengjøring og vedlikehold. Bruken av innerbeholder gir også god totaløkonomi fordi den erstatter en del av takkonstruksjonen.

Våre elementer ha en glatt, nesten porefri overflate som hindrer groing og letter rengjøringen.

Gjennomprøvd konstruksjon

Basseng av denne typen har vært brukt i Norge siden 1975. Mer enn 30 000 tilsvarende løsninger er i dag i bruk over hele Europa.

Prefabrikkerte løsninger sikrer lavere priser

Basseng i prefabrikkert betong har kort leveringstid og rask byggetid.

Tilleggsprodukter

  • Pumpehus / Ventilkammer
  • Automatikk
  • Instrumentering
  • Rør/armatur
  • Isolering / Kledning
  • Stige / Rekkverk
VENTILKAMMER
DØR I VEGG
DØR I VEGG
BETONGTANK MED KLEDNING