En av Norges ledende leverandører av høydebasseng og tanker i prefabrikkert betong

VA-Tek tilbyr løsninger innen behandling av vann og avløp samt avvanning av slam og annet organisk avfall.

Løsningene våre leveres bl.a. til kommunal drikkevannsforsyning, brannvannsystemer, industriell vann -og avløpbehandling, oppdrettsnæringen, landbruk, etc.

Våre oppdrag spenner i fra enkeltleveranser til større totalentrepriser.

Bassenger

Høydebasseng

Bilde av høydebasseng
Høydebasseng i prefabrikkert betong har kort leveringstid og rask byggetid. Våre elementer har en glatt, nesten porefri overflate som hindrer groing og letter rengjøringen.

Betongtanker

Bilde av betongtanker
Vi leverer også tanker til flere andre formål som til bruk i brannvann, fordrøyning/ buffertanker, sikkerhetstanker, biologiske/ kjemiske renseanlegg, biogassanlegg, etc.

Oppdrett

Bilde av oppdrett
VA-Tek har gjennom flere år levert tanker til oppdrettsnæringen. Det gjelder i første omgang tanker til settefisk anlegg rundt omkring i Norge.

Referanser

Vikedal
Betongtank
Vigeland
Høydebasseng
Tromsø
Betongtank
Sømna
Høydebasseng
Rauland, Telemark
Høydebasseng
Porsgrunn
Høydebasseng
Varangerbotn
Høydebasseng
Hæstadveden, Skottevig, Lillesand
Høydebasseng
Høle, Rogaland
Høydebasseng
Gautefall
Høydebasseng
Forsand
Høydebasseng
Finnøy
Høydebasseng
Bamble
Høydebasseng
Alta
Høydebasseng
Svalbard
Høydebasseng
Lødingen
Høydebasseng
Vardø
Høydebasseng
Bjørkestøl
Høydebasseng
Brakedalen, Hordaland
Settefisktanker
Oppdragsgiver: Brakedalen Settefisk
Marine Harvest
Settefisktanker
Dal, Ullensaker
Bioreaktor
Oppdragsgiver: Furuseth Slakteri
Grødaland, Jæren
Betongtanker
Grødaland, Jæren
Tank for biogass
Grødaland, Jæren
Bioreaktor